برخی از مواضع و آراء عباس گودرزی نماینده مردم شریف بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی