تصویب مصوبه شورای عالی کار در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی

براساس مواد۹۶و ۱۱۱قانون تأمین اجتماعی، افزایش مستمری مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی هرسال به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به نحوی که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران ازحداقل حقوق مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد. وفق مصوبه شورای عالی کار مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ حداقل دریافتی کارگران برای سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۵.۵۸۰.۰۰۰ تومان در ماه رسید.

❇️درخصوص حداقل حقوق بازنشستگان، از کارافتادگان ومجموع مستمری بازماندگان سازمان تأمین اجتماعی که به موجب قوانینی از جمله مواد۹۶و۱۱۱قانون تأمین اجتماعی نباید ازحداقل مزد کارگری کمتر باشد، با رعایت قوانین مربوط و لحاظ مصوبه شورای عالی کار، میزان دریافتی آنان معادل حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل تعیین و با افزایش۵۷/۴درصدی همراه خواهد بود، به نحوی که از ۵.۵۸۰.۰۰۰ تومان کمتر نباشد.

❇️در رابطه با مستمری از کارافتادگان جزئی ونیز سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده است به همان نسبت ومبتنی بر مصوبه فوق افزایش خواهدیافت. باتوجه به حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱(مصوب مجلس شورای اسلامی)درخصوص صندوق‌های مختلف بازنشستگی (مبنی بر رشد ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان) و در راستای هماهنگ‌سازی پرداخت حقوق در کلیه صندوق‌های بازنشستگی، برای این دسته از مشمولین که دارای دریافتی بیش از حداقل باشند، افزایش ۱۰درصدی اعمال می‌شود.
به منظور کمک به معیشت مستمری‌بگیران بالاتر از حداقل، علاوه بر۱۰درصد مذکور، مبلغ ۶۵۰هزار تومان (تا سقف دریافتی ماهانه۱۰میلیون تومان) بصورت ماهانه پرداخت خواهد شد…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *