بازدید از کارتن سازی آرمان

رونق تولیدو اشتغال
نماینده مردم

?بازدید عباس گودرزی نماینده مردم به اتفاق رئیس صنعت شهرستان از نمایندگی کارتن سازی آرمان جهت رفع موانع و ایجاد خط تولیدی جدید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.